Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

People Focus Chú trọng đến con người nghĩa là gì?

People Focus Chú trọng đến con người //

Chú trọng đến con người

Added by: admin |
Views: 278 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]